Profil​

Hvilke ydelser tilbyder vi?

Vi fokuserer på konkrete, erhvervsjuridiske discipliner. Det er fortrinsvist M&A, selskabsstrukturering, selskabsret, kontraktret, konkurrenceret og selskabsret på både danske og internationale markeder. Dertil kommer aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejde og ”hands on” indsats i strategiske forandringsprocesser.


Det er et bevidst valg, at vi ved opgaver der ligger uden for vores kernekompetencer, enten vil rådføre os med vore samarbejdsrelationer og koordinere opgaveløsningen eller henvise opgaven helt eller delvist til dem​

Hvem er vores kunder?

Vi har mange kunder, som vi har betjent fast igennem en lang årrække. Vi tror på, at gode forretninger skal baseres på seriøsitet, professionalisme, gensidig tillid og længerevarende relationer. Vores kunder bevæger sig ikke i erhvervslivets gråzoner og det gør vi heller ikke.

Hvordan samarbejder vi med vores kunder?

Vi lægger vægt på, at være uformelle, direkte og tilgængelige. Opgaven defineres sammen med kunden og forventninger afstemmes. Vi forudsætter en høj grad af kundeinvolvering, en gensidig inddragelse der sikrer et optimalt resultat.​

Hvad er vores baggrund?

Vi har en praktisk erhvervserfaring, hvilket betyder, at vi har stået i spidsen for strategiske forandringsprojekter i større virksomheder, vi har bestridt ledelsesfunktioner og vi har indsigt i drifts- og projektøkonomi.

Virksomheders aktiviteter, beslutningsprocesser og organisationsforhold er ikke noget nyt for os og vi ser naturligt muligheder og løsninger frem for begrænsninger og problemer.

Hvordan afregnes vores ydelser?

Når der ikke er aftalt andet med kunden (fx. at vederlaget alene fastsættes på grundlag af tidsforbruget), fastsættes Marselis Advokaters vederlag for udførte opgaver på grundlag af en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår anvendt tidsforbrug, opgavens kompleksitet, om opgaven har nødvendiggjort rådgivning under tidspres eller uden for normal arbejdstid, opgavens værdi for kunden, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Marselis Advokater afregner sædvanligvis månedsvist eller kvartalsvist bagud for det indtil da udførte arbejde. Visse opgaver afregnes dog i forbindelse med opgavens afslutning, såfremt Marselis Advokater finder det hensigtsmæssig.

Betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.​

Firmaet​

Marselis Advokater Advokatanpartsselskab​

CVR: 19059405

Toldboden

Hack Kampmanns Plads 3

8000 Aarhus C

kontakt information​